Aantal:
 1. Procesoperator chemie: fysica

  120,00 euro

  dinsdag 3 september 2019 tot dinsdag 21 januari 2020
  in PCVO Scheldeland, Beveren-Waas

  MDWDVZZ
  VM       
  NM       
  AV       
 2. Procesoperator chemie: meet- en regeltechniek

  120,00 euro

  dinsdag 3 september 2019 tot dinsdag 21 januari 2020
  in PCVO Scheldeland, Beveren-Waas

  MDWDVZZ
  VM       
  NM       
  AV       
 3. Procesoperator chemie: scheidingstechnieken

  120,00 euro

  maandag 2 september 2019 tot maandag 20 januari 2020
  in PCVO Scheldeland, Beveren-Waas

  MDWDVZZ
  VM       
  NM       
  AV       
 4. Procesoperator chemie: scheikunde

  60,00 euro

  woensdag 4 september 2019 tot woensdag 6 november 2019
  in PCVO Scheldeland, Beveren-Waas

  MDWDVZZ
  VM       
  NM       
  AV       

  Inschrijvingen afgesloten.

 5. Procesoperator chemie: warmtetransport

  60,00 euro

  woensdag 13 november 2019 tot woensdag 22 januari 2020
  in PCVO Scheldeland, Beveren-Waas

  MDWDVZZ
  VM       
  NM       
  AV