Procesoperator chemie: warmtetransport

Van woensdag 13 november 2019 t.e.m. woensdag 22 januari 2020

Heeft plaats op:

Woensdag van 18:30 tot 22:10

Aantal lesuren: 40

Prijs lesuren: 60 euro

Lokaal: ICT 107 - 1e verdieping

PCVO Scheldeland in Beveren
Europalaan 1
9120 Beveren-Waas

Info

Lesinhoud

Na deze module kan je:


- de basisbegrippen uit de warmteleer verklaren.
- de soorten warmteoverdracht toelichten en toepassen bij warmtewisselaars.
- de soorten warmtewisselaars onderscheiden en hun toepassingsgebied verantwoorden.
- de constructie van de verschillende soorten warmtewisselaars toelichten.
- het verbrandingsproces zowel kwalitatief als kwantitatief verklaren.

Geslaagd zijn voor scheikunde

Lesmomenten

MDWDVZZ
VM       
NM       
AV       
Materialen Prijs
Warmtetransport - kopieën (vrijblijvend) 6 euro
Totaal: 66 euro
Voor attesten of verminderd inschrijvingsgeld, moet je contact opnemen met het secretariaat.